Mākslīgais intelekts / AI

Uzskaitīšu tās lietas, kuras man ikdienā nepieciešamas darbā ar mākslīgo intelektu.

  • AI rīki (ChatGPT, StabileDiffusions, Google Bard, …)
  • Lielie valodu modeļi (LLM)